Thi Công Sơn Epoxy Tại Công Cty Giày Đại Hoa

Công trình Thi công epoxy Cty giày Đại Hoa - Bình Dương

Màu sắc: Đỏ, Cam, Trắng

Hình thức: Sơn epoxy sàn, kẻ line theo thiết kế. 

Thời gian thi công : Tháng 2/2019

Bài Viết Được Đánh Giá

5.0 Trên 5.0

 • Rất Tốt
 • Tốt
 • Trung Bình
 • Không Tốt
 • Tệ
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • (Đánh Giá)
 • (Đánh Giá)
 • (Đánh Giá)
 • (Đánh Giá)
 • (Đánh Giá)
Đánh Giá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Số Sao